Ἄλλωστε, ἡ εἴσοδός σας στό Ἐκπαιδευτικό αὐτό Ἵδρυμα ἔχει πολλές ἀναλογίες μέ τήν εἴσοδό σας στό Ναό τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ἀκριβῶς στήν Ἐκκλησία, ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννιέται μέ τήν εἰλικρινῆ προσευχή καί τή συνειδητή συμμετοχή στά ἅγια Μυστήρια, ἔτσι καί μέσα σ’ αὐτό τό Ἵδρυμα, τό ναό τῆς γνώσης, τό σχολεῖο, μπαίνει ὁ  μαθητής μέ χίλιες ἀπορίες καί ἄγνοια καί ὕστερα βγαίνει ἐξοπλισμένος μέ τά ὅπλα τῆς γνώσης καί τήν πανοπλία τῆς κατάρτισης γιά τόν τίμιο ἀγώνα τῆς ζωῆς.

Νά χαίρεστε τή νεότητά σας καί νά μή λησμονεῖτε ποτέ ὅτι ὁ Θεός εἶναι κοντά σας. Προσεύχεστε σ' Αὐτόν, ἐξαρτεῖστε τή ζωή σας ἀπό τό νόμο Του. Ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι δρόμος χαρᾶς καί γαλήνης, πού τόσο κατάβαθα ποθεῖτε καί νά θυμᾶστε ὅτι  δε χρειάζονται τα πάντα για να απολαύσετε τη ζωή, χρειάζεται, όμως, ζωή για να απολαύσετε τα πάντα.

Ὡς πνευματικός σας πατέρας καί Ποιμενάρχης,  ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι σέ σᾶς και τούς ἐκλεκτούς σας Καθηγητές, που καταθέτουν το περίσσευμα της ψυχής τους για τη δική σας μόρφωση, καλή πρόοδο, ὑγεία, καλή, ἀποδοτική καί δημιουργική  τή νέα Σχολική Χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄
Pin It