Της Αγίας Τριάδος. Της αυτής χρονολογίας (1590 περίπου).

Το 1694 ανακαινίσθηκε κι έγινε μεγαλύτερος, όπως είναι σήμερα, σε ρυθμό βυζαντινό μετά τρούλου.

Έχει κελιά, ωραίο περίβολο και τα τελευταία χρόνια, έχει εξωραϊσθεί και ανακαινισθεί εκ θεμελίων. Είναι Μετόχι της Μονής Ταλάντων Σύρου.

Pin It