Ο κ. Γ. Καμπάνης ευχαρίστησε το Σεβασμιώτατο και τον διαβεβαίωσε ότι η Εταιρεία και τα στελέχη της θα είναι πάντα συναρωγοί στις προσπάθειές της για την ανακούφιση των εν ανάγκαις όντων συνανθρώπων μας.

Pin It