Εκτύπωση

 

Ὁ ἀοίδιμος ἐγεννήθη εἰς Ἀποίκια Ἄνδρου, τό 1928. Ἐχειροτονήθη Διάκονος την 9ην Δεκεμβρίου 1970, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Θεοσκεπάστου, καί Πρεσβύτερος τήν ἑπομένην, 10ην Δεκεμβρίου 1970, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κορθίου, ἀπό τόν μακαριστόν προκάτοχον ἡμῶν Δωρόθεον Α΄, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπένειμε καί τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τήν 20ήν Ἰουλίου 1990, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου.

Ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, πιστός τηρητής τῆς τάξεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, διηκόνισεν εὐόρκως καί εὐδοκίμως τούς Ἱερούς Ναούς Βουρκωτῆς καί Ἀποικίων τῆς Ἄνδρου, διαδεχθείς τόν ἀοίδιμο πατέρα του, Πρωτοπρ. Ἰωάννη Πολέμη, ποδηγετῶν τόν φιλόθεο λαό «ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων», καί μετά τήν συνταξιοδότησίν του, το 1978.

Σήμερον, ὁ Οὐρανός γίγνεται πλουσιώτερος,  ἀλλά  ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις καθίσταται πτωχοτέρα, στερηθεῖσα ἑνός τοιούτου σεμνοῦ καί ἀξιοπρεποῦς Κληρικοῦ καί ἀρίστου οἰκογενειάρχου.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελεσθήσεται αὔριον, Τετάρτην, 23ην Μαρτίου καί ὥραν 2 μ.μ., ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενέσεως Θεοτόκου Ἀποικίων Ἄνδρου.

 

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΑΝΔΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

 

Ἑρμούπολις, 22 Μαρτίου  2011
Εμφανίσεις: 2131