p3310222s p3310224s p3310227s

p3310230s p3310234s  

31 Μαρτίου 2011 - Η χειμερινή Κέα 

p3310237s p3310256s

31 Μαρτίου 2011 - Ποιμαντορική Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας και στον Παιδικό Σταθμό Βουρκαρίου

p3310244s p3310250s p3310255s 

 

Pin It