Λιτανευτική άνοδος της ι. εικόνος Παναγίας Τουρλιανής από τον Ι.Ν. Αγ. Κυριακής Χώρας Μυκόνου στην Ι. Μονή Τουρλιανής Άνω Μεράς Μυκόνου 

3s 4s 5s

6s 7s 8s

9s 10s 11s

12s 13s

 

Pin It