Εκτύπωση

pa280112

pa280113

pa280125

pa280130

pa280138

Το απόγευμα παρηκολούθη την Εκδήλωση διοργανωμένη από το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου αφιερωμένη στην Εθνική Εορτή 

pa280001

pa280002