Εκτύπωση

Τέλος, τους διαβεβαίωσε ότι η ι.Μητρόπολη και ο ίδιος είναι κοντά τους.