Τηλέφωνα επικοινωνίας

Μητροπολίτης

 22830.22895

Επισκοπικό Κατάλυμα

 22830.24344 -φαξ

Γραφεία-Γραμματείας

 22830.22256

 

 22830.22336

 

 22830.22196 -φαξ

Βιβλιοθήκη

 22830.22269

Πνευματικό Κέντρο

 22830.24530


Εκτύπωση   Email