Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εις το Ιερό Ίδρυμα λειτουργεί Ραδιοφωνικός Σταθμός, ο οποίος σε συνεργασία με τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος εκπέμπει εις τους 106,2 FM ( αναμεταδίδει καθ` όλην την διάρκειαν του έτους την Θείαν Λειτουργίαν)

Υπεύθυνος : Ευάγγελος Βλαχάκης  τηλ.: 22830 24531


Εκτύπωση   Email