ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2013-2014

Eikona Dodekaimerou

 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τρίτη 24η Δεκεμβρίου: ὥρα 7η πρωϊνή

Ἀκολουθία Ὄρθρου, Μεγάλων Ὡρῶν, Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καί Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου.

Τετάρτη 25η Δεκεμβρίου: ὥρα 6η πρωϊνή

Ἀκολουθία Ὄρθρου καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων.

Πέμπτη 26η Δεκεμβρίου: ὥρα 7:30 πρωϊνή

Ἀκολουθία Ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τρίτη 31η Δεκεμβρίου: ὥρα 6:00 μ.μ.

Ἑσπερινός ἑορτῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

Τετάρτη 1η Ἰανουαρίου

ὥρα 7:30 πρωϊνή:     Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

ὥρα 10:30 πρωϊνή:   Ἐπίσημη Δοξολογία γιά τό Νέο Ἔτος στόν Πανίερο Ναό τῆς Μεγαλόχαρης.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Παρασκευή 3η Ἰανουαρίου: ὥρα 7:30 πρωϊνή

Ἀκολουθία Ὄρθρου καί τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων

Κυριακή 5η Ἰανουαρίου: ὥρα 7η πρωϊνή

Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θεία Λειτουργία Ἰ. Χρυσοστόμου καί τέλεσις Μεγάλου Ἀγιασμοῦ

Κυριακή 5η Ἰανουαρίου: ὥρα 6:00 μ.μ.

Ἀκολουθία Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῶν Θεοφανείων.

Δευτέρα 6η Ἰανουαρίου

ὥρα 7:30 πρωϊνή:     Ἀκολουθία Ὄρθρου - Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

ὥρα 10:30 πρωϊνή:   Τέλεσις Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

ὥρα 11:30 πρωϊνή:   Τελετή Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί κατάδυση

                                       τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στό λιμάνι τῆς Τήνου.

 


Εκτύπωση   Email