Κυριακή μετά τη γέννηση του Χριστού (Ματθ. 2, 13 - 23)

του Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

Όταν ο Ιησούς γεννήθηκε στη ΒΗΘΛΕΕΜ της Ιουδαίας εκπληρώθηκαν οι σπουδαίες προφητείες, 1ον του Μιχαία: ότι από την πόλη αυτή θα προερχόταν ο Μεσσίας. Και 2ον του πατριάρχη Ιακώβ, που αναφέρει ότι ο προαιώνιος Μεσσίας και Κύριος θα γεννιόταν «κατά τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη».

Και «ιδού Μάγοι από τα ανατολικά παρουσιάστηκαν στα Ιεροσόλυμα, λέγοντας: Πού είναι ο γεννηθείς βασιλιάς των Ιουδαίων; Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Κατά την παράδοση, οι Μάγοι, που εδώ σημαίνει ερμηνευτές ουρανίων σωμάτων και πολύ μορφωμένους για την εποχή τους ιερείς, προέρχονταν από την Αραβία και προσκύνησαν τον Χριστό αν και ήσαν ειδωλολάτρες, ενώ οι συμπατριώτες Του προσπάθησαν επανειλημμένως να τον εξοντώσουν. Δεν αποκλείεται ακόμη, προσωπικά να είχαν αποδεχθεί οι Μάγοι την Ιουδαϊκή πίστη, η οποία είχε μεταφερθεί στη Βαβυλώνα και στην Ανατολή από τα χρόνια ήδη της αιχμαλωσίας των Ιουδαίων του 586 π.Χ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πόθος της λύτρωσης δι’ ενός Εκλεκτού απεσταλμένου του Θεού ήταν πανανθρωπίνως αποδεκτός.

«Όταν όμως το άκουσε ο βασιλιάς ΗΡΩΔΗΣ, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί του. Και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Αυτοί του είπαν: ‘Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Γιατί έτσι είναι γραμμένο μέσω του προφήτη….. (Μιχαία)’. Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε: ‘Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω’. Αυτοί, αφού άκουσαν το βασιλιά, έφυγαν. Και ιδού, ο αστέρας που είδαν στην ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωσότου ήρθε και στάθηκε πάνω εκεί όπου ήταν το παιδί». Ο ίδιος ο Κύριος λέγει: “Εγώ είμαι ο αστέρας, ο λαμπρός και ο πρωινός”. Εκείνος λοιπόν ο αστέρας φανερώνει την συμφιλίωση Ουρανού και γης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

«Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα χάρηκαν υπερβολικά. Και ήρθαν ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του». Οι μάγοι έφτασαν δηλαδή στη Βηθλεέμ αρκετούς μήνες μετά την γέννηση του Ιησού, αφού τον βρήκαν σε σπίτι και όχι στο αρχικό σπήλαιο. Γι’ αυτό και προσκύνησαν όχι το νεογέννητο αλλά το βρέφος Ιησούς, όπως ενημερώνει το ευαγγέλιο. Επειδή τους πρόσταξε όμως ο Θεός, κατά το όνειρο, να μην επιστρέψουν προς τον Ηρώδη, αναχώρησαν στη συνέχεια από άλλη οδό για τη χώρα τους». 

«Όταν λοιπόν αυτοί αναχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φάνηκε κατά το όνειρο στον ΙΩΣΗΦ, λέγοντας: «Σήκω, παράλαβε το παιδί ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ και φεύγε για την Αίγυπτο». Προσοχή εδώ: ο άγγελος δεν λέγει στον Ιωσήφ να πάρει το γιο του, αλλά ‘το παιδί και τη μητέρα του’, διότι η σύλληψη του Κυρίου έγινε εκ Πνεύματος Αγίου και ο Ιωσήφ ήταν μόνο ο θετός πατέρας του Ιησού. ‘Μείνε εκεί, του τονίζει ο άγγελος, ωσότου σου πω. Γιατί μέλλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδί, για να το σκοτώσει’. Εκείνος αφού σηκώθηκε, παρέλαβε νύχτα το παιδί και τη μητέρα του και αναχώρησε για την Αίγυπτο. Και έμεινε εκεί ως το θάνατο του Ηρώδη – για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον Κύριο μέσω του προφήτη Ωσηέ, όταν έλεγε: “Τον κάλεσα από την Αίγυπτο να είναι γιος μου”».

Η ΣΦΑΓΗ, στη συνέχεια, των αγοριών από τον αιμοσταγή και μοχθηρό Ηρώδη, από 2 ετών και κάτω, φανερώνει ότι το βρέφος Ιησούς μπορεί να ήταν τότε και ενός έτους και έτσι συμπεραίνουμε ότι ο Χριστός μάλλον γεννήθηκε κατά το έτος 6-4 π.Χ., αφού το 4 π.Χ. ήταν η χρονιά που πέθανε ο Ηρώδης, σύμφωνα και με τον Ιουδαίο ιστορικό Ιώσηπο, όπως γράφει στην ‘Ιουδαϊκή Αρχαιολογία’ του. Ο αριθμός των 14.000 φονευθέντων από τον Ηρώδη νηπίων, που προέρχεται από την Παράδοση, αφορά τα πολλαπλάσια του αποκαλυπτικού αριθμού 7, ο οποίος συμβολίζει τους μάρτυρες της πίστεως. Το αίμα επομένως των μαρτύρων γεννά τη γνήσια ζωή της Εκκλησίας.

«Όταν πέθανε ο Ηρώδης, ‘ιδού, άγγελος Κυρίου φάνηκε κατά τη διάρκεια ενός ονείρου στον Ιωσήφ, λέγοντας: Σήκω, παράλαβε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη γη Ισραήλ. Γιατί έχουν πεθάνει αυτοί που ζητούν τη ζωή του παιδιού’. Εκείνος, αφού σηκώθηκε, παρέλαβε το παιδί και τη μητέρα του και εισήλθε στη γη Ισραήλ. Αλλά όταν άκουσε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει πια στην Ιουδαία, αντί για τον πατέρα του τον Ηρώδη, φοβήθηκε να πάει εκεί. Και επειδή τον πρόσταξε ο Θεός κατά τη διάρκεια ενός ονείρου, αναχώρησε για τα μέρη της Γαλιλαίας, και ήρθε και κατοίκησε σε μια πόλη που λέγεται Ναζαρέτ, για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε μέσω των προφητών, ότι ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ».

Την εποχή που γράφεται το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι σε εξέλιξη η εχθρότητα των Ιουδαίων κατά των χριστιανών. Η νέα πίστη επομένως προφητεύεται ότι θα εδραιωθεί από τους εθνικούς και όχι από τους Ιουδαίους. Μας φανερώνει ακόμη η διήγηση ότι στον καινούργιο κόσμο του Θεού, που εγκαινιάσθηκε με την εμφάνιση της Εκκλησίας, δεν χωρούν οι διακρίσεις και όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Επίσης ότι, όπως υπέφερε ο Χριστός σε όλη του τη ζωή, από βρέφος μέχρι ενήλικας, έτσι θα υποφέρουν και οι χριστιανοί και η Εκκλησία στον κόσμο, που είναι εχθρικός προς την αλήθεια. Να μην διστάζουμε, τέλος, να ακολουθούμε την αλήθεια, δηλαδή τον Χριστό, αφού μέσω αυτής και του Ευαγγελίου άνοιξε πλέον ο δρόμος για την αυθεντική αλλαγή και ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των ανθρώπων, αλλά και η γνήσια οδός για τη βασιλεία των Ουρανών.                                                                                                 


Εκτύπωση   Email