Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Όρμου Κορθίου Άνδρου ήταν ένας μικρός Ναός ο οποίος ανήκε εις την Ιεράν Μονή Παναχράντου.  Η Ιερά Μονή αυτή ευρίσκεται άνωθεν του χωρίου Φάλικα (Πέρα Χωριά) και εκεί ευρίσκεται η Χαριτόβρυτος και Μυρόβλητος Τιμία Κάρα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος.

Παλαιότερα η θάλασσα έφθανε μέχρι το ιερόν του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.  Αργότερα όμως έριξαν μπάζα και η στεριά εμεγάλωσε και είναι αυτή που βλέπομε σήμερα.

Παλαιά η Πόλις αυτή δεν ήταν όπως είναι σήμερα, απλώς εχρησιμοποιείτο ως λιμάνι.

Η κύρια Πόλις ευρίσκεται άνωθεν του Όρμου και καλείται «Κόρθιον».

Το 1906 ο Ναός αυτός δι’ ενεργειών του τότε μακαριστού Ιερέως Αχιλλέως Γαρυφάλλου Οικονόμου εθεμελιώθη και ανοικοδομήθη.

Εξωραϊσθη δε και ανακαινίσθη το 1976 από τον τότε μακαριστό Ιερέα Αντώνιο Μάρκαρη πρωτοπρεσβύτερον και τα έξοδα όλα τα ανέλαβε η αξιότιμος οικογένεια Γεωργίου και Αλίκης Ψάλτη εις μνήμην των γονέων των.

Εμαρμαροστρώθη δια πεντελικών μαρμάρων το 2002.

Τα Άγια Λείψανα που βρίσκονται στο δεξιό προσκυνητάρι και τα προσκυνούμε, ευρέθησαν κάτωθεν της Αγίας Τραπέζης του Παλαιού Ναού.


Εκτύπωση   Email