Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου

Εις τα Εξάμπελα Σίφνου ο Ενοριακός Ναός είναι αφιερωμένος εις την Μνήμην του εν Αγίοις Πατρός Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας.

Ο Ναός ούτος εκτίσθη περίπου το 1888 από ευλαβείς δωρητάς. Έχει σχήμα Βυζαντινό μετά τρούλλου. Αι Εικώναι του Ιερού Ναού δεν έχουν κάποια αρχαιολογική αξία.

Ο Ναός εκτίσθη εις την θέσιν όπου ευρίσκεται σήμερα, επάνω εις τα ερείπια αγνώστου Ι. Ναού. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανακαινίζεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με την φροντίδα του Εφημέριου και με προσφορές των Ενοριτών. Σήμερα κατά κοινήν ομολογία είναι ένας από τους πιο καλοσυντηρημένους Ι. Ναούς της Σίφνου.


Εκτύπωση   Email