Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου

Ο Ι. Ναός ευρίσκεται περίπου εις το μέσον του Χωριού, και ανήκε εις την οικογένεια Μπάων ή Βάων.  Κληρονόμος της οικογένειας ήταν ο Aγγελος Κοσμής. Το 1929 ο Aγγελος Κοσμής εδώρησε τον Ναόν με τα παρακείμενα παρεκκλήσια και τους τάφους των Κτητόρων εις την Ενορία με τους όρους όπως ο Ναός λειτουργήσει ως Ενοριακός Ναός και να μη πειραχθούν οι τάφοι των προγόνων του.

Ο Ναός εκτίσθη το 1630 και Παραπλεύρως του Ναού υπάρχει το παρεκκλήσιο των Αγίων Σαράντα και ο τάφος του Αγγέλου Κοσμή. Κάτωθεν του αστίου του Ι. Ν. υπάρχει ενσωματωμένο με τον Ναό ένα μικρό παρεκκλήσιο των Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου υπάρχουν τοιχογραφίες και φιλοξενεί τον τάφον κάποιας Μαρίας της οικογενείας των Βάων. Στο προαύλιο Ναού υπάρχει αναθηματική στήλη δια τον Γεώργιον Βάων, με αναγραφή σε ομηρική γλώσσα.

Ο Ναός είναι σταυροειδής μετά τρούλου, αριστερά του Ναού και απέναντι αυτού υπάρχει αίθουσα και εκτίσθη επί εφημερίας του Πρωτ/ου Νικολάου Μαυρογιάννη νυν Αρχιερατικού Επιτρόπου. Η αίθουσα χρησιμοποιείται δια τυχόν εκδηλώσεις, ως γραφείο του εκάστοτε Εφημέριου και φιλοξενεί ένα μικρόν μουσείο με παλαιά Ι. Σκεύη, εκκλ. Βιβλία και εικόνες.

Η Ενορία έχει 24 παρεκκλήσια και εξωκλήσια.


Εκτύπωση   Email