Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη

Ο Αγιος Ιωάννης του Π. Πεταλίου ήταν πριν ένας πολύ μικρός, χαμηλός, ιδιόκτητος Ναός, βασιλικού ρυθμού. Πνιγμένος δε μέσα στα γύρω σπίτια, ούτε που φαινόταν καν και δεν επαρκούσε δια τον εκκλησιασμόν των χριστιανών, που τότε ήταν πολυάριθμοι και πάνω απ` όλα ήταν σε ερειπιώδη κατάσταση.

Το εκκλησάκι αυτό κατ` αρχάς ήτο ιδιόκτητο και το έτος 1894 κατόπιν εράνου  συνεκεντρώθησαν αρκετά χρήματα και ηγοράσθη, έτσι έγινε δημόσιος Ναός.

Η απόφασις να ανεγερθεί ο σημερινός μεγαλόπρεπος Ναός ελήφθη την 11-07-1910 και την επόμενην Κυριακή σε μια πάνδημη συγκέντρωση έγινε η επίσημη τελετή θεμελιώσεως του νέου Ναού.

Επίσημα εγκαίνια, από τον επίσκοπον Σύρου, Τήνου, Ανδρου, Κέας και Μήλου Αθανάσιον Λεβεντόπουλον έγιναν τα τέλη Ιουλίου του έτους 1912.

Το έτος 1910 ψηφίσθηκε από την Κυβέρνησιν νέος Νόμος «Νόμος περί των ενοριών». Σύμφωνα μ` αυτόν, κάθε Δήμος και Κοινότητα έπρεπε να καθορίσει, με σχετικήν πράξιν και απόφασιν, τας ενορίας του τόπου της, όπου σιγά-σιγά θα συγχωνευόταν οι λεγόμενες προσωρινές ενορίες. Έτσι, ο τότε Δήμος Σίφνου απεφάσισε δια τας ενορίας του νησιού, ανάμεσα στις οποίες συμπερηλήφθηκε και ο Αγιος Ιωάννης, με οικογένειες άνω των 130 στον αριθμόν, σήμερον αριθμεί περίπου 45-50 οικογένειες .


Εκτύπωση   Email