Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής

Ο Ι. Ενοριακός Ναός της Ζωοδόχου Πηγής δεσπόζει στο κέντρο του οικισμού του Κάτω Πεταλιού και είναι ένας από τους μεγαλύτερους και μεγαλοπρεπέστε-ρους ναούς της «ναοβριθούς» Σίφνου, η οποία έχει σήμερα 228 ναούς σε λειτουργία, εκτός από τα ερειπωμένα και ανώνυμα εξωκλήσια.

Ανεγέρθηκε, όπως μαρτυρείται από επιγραφή στο υπέρθυρο της βόρειας εισόδου, το 1894 παράπλευρα στη θέση μικρότερου και παλαιότερου, άγνωστης χρονολογίας ναού, η ύπαρξη του οποίου δηλώνεται με επιγραφή σε μαρμάρινη πλάκα στη θέση της παλαιάς Αγίας Τράπεζας,  που σήμερα προστατεύεται με σιδερένιο κιγκλίδωμα. Το Ναό περιβάλλει ευρύχωρη αυλή με πλακόστρωτα λαϊκής τέχνης, ενώ πλησιόχωρα και εντός του περιβόλου υπάρχει το εκκλησιαστικό γραφείο που κατασκευάστηκε επί της εφημερίας του π. Γεωργίου Τσάλα. Το μαρμάρινο τέμπλο όμως και οι εικόνες του τέμπλου είναι μεταγενέστερα (1927).  Ο Ναός που είναι ένα αξιοθαύμαστο δείγμα ναοδομίας έγινε με πρωτοβουλία ευσεβών Κατωπεταλιανών και ξενιτεμένων στην Πόλη. Από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας αυτής ήταν ο Θεόδωρος Ζαμπέλης ή Καλλάρης και ο Γεώργιος Τσώχος.

Μέχρι σήμερα κάθε χρόνο την πρωτοχρονιά επί ένα αιώνα και πλέον αδιάλειπτα οι ενορίτες Κατωπεταλιανοί ψάλλουν με τη συνοδεία τοπικών οργάνων τα «Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα της Παναγίας», αυτοσχέδια κάλαντα που ψάλλονται πάνω στον τοπικό σκοπό των καλάντων και με το προϊόν των εισπράξεων συντηρούν τον ενοριακό Ναό και τα δεκαεννέα παρεκκλήσια και εξωκλήσια της Ενορίας.  Με τις εισπράξεις των καλάντων και τις δωρεές των ευσεβών ενοριτών και φίλων του Κάτω Πεταλιού, έγιναν τα τελευταία χρόνια αντικατάσταση των επιχρισμάτων εξωτερικά και εσωτερικά, ενώ ολοκληρώνεται ήδη το σημαντικό έργο της αγιογράφησης του Ναού. Τέλος, μικρή απόδειξη της φιλεκπαιδευτικής παράδοσης της Εκκλησίας αποτελεί το γεγονός ότι σε γειτονικό κτήριο ιδιοκτησίας του Ναού στεγάστηκε (1924-1992) δωρεάν το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πεταλιού, όπου μετά την κατάργησή του, λόγω συνένωσης των Δημοτικών Σχολείων της Σίφνου, στεγάζεται  μέχρι σήμερα δωρεάν το  Μουσικό Σχολείο της Σίφνου.


Εκτύπωση   Email