ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1882-1903

EpiskoposPapanastasopoulos

 

Ὁ Μεθόδιος (κατά κόσμον Μιχαήλ) Παπαναστασόπουλος, γεννήθηκε στό χωριό Μαυρίκιο τῆς Αἰγιαλείας, τό 1833. Σέ ἡλικία μόλις δεκατριῶν ἐτῶν, τό 1846, ἐντάσσεται στή Μοναστική ἀδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν, τό 1857 κείρεται Μοναχός μέ τό ὄνομα Μεθόδιος καί τό 1864 χειροτονεῖται Διάκονος. Φοίτησε στή Ριζάρειο ᾿Εκκλησιαστική Σχολή, στή Θεολογική καί στή συνέχεια στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. Ταυτόχρονα μέ τίς σπουδές του ἔλαβε καί τό δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης. Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Σύρου τήν 21η Φεβρουαρίου τοῦ 1882. ῾Η ποιμαντορία του χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἰδιαίτερη ἀγάπη του γιά τόν ἱερό κλῆρο, τόν ὁποῖο κατόρθωσε νά περιθάλπει διά κοινοῦ ταμείου, τήν αὐστηρή προσήλωση τῶν παραδεδομένων ὑπό τῆς ᾿Ορθοδόξου λατρείας καί τήν κηρυκτική του ἱκανότητα. ῾Υπῆρξε ἰσχυρά προσωπικότητα καί διακρινόταν γιά τό δυναμισμό του καί τό ἀνυποχώρητο τοῦ χαρακτῆρος του. Γενικά διακρίθηκε στή φιλανθρωπία καί δίκαια ὀνομάσθηκε «Μεθόδιος ὁ Μυριήλ τῆς Σύρου». Κοιμήθηκε τήν 27η ᾿Απριλίου τοῦ 1903.


Εκτύπωση   Email