Νήσος Σίκινος

1

 

Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρ. Σπυρίδων Βουρλάκος  
τηλ. 22860.51267
(Τ.Κ. 840 10)

 

Πόλη ή Χωριό

Ονομασία

Εφημέριος

Τηλ.(22860)

Σίκινος

Τιμ. Σταυρός (Μητροπολιτικός)

Βουρλάκος Σπυρίδων

51267

 

Αγ. Βασίλειος

Αρσενικός Θεόδωρος

51026

 

 

 


Εκτύπωση   Email