• Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
    Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος και Σωσσάνης μαρτύρων

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ