ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1866-1875

EpiskoposLikourgos

 

Ὁ Ἀλέξανδρος Λυκοῦργος γεννήθηκε στή Χώρα Σάμου τό 1827. Στή Σάμο παρηκολούθησε τήν στοιχειώδη ἐκπαίδευση καί συνέχισε στήν ᾿Αθήνα τή μέση καί ἀνωτάτη. ῾Ο πατέρας του, Γεώργιος Λογοθέτης, ὑπῆρξε ἐθνικός ἥρωας, ὁ ὁποῖος μυήθηκε στή Φιλική ῾Εταιρεία καί τότε ὀνομάσθηκε, γιά τήν πολλή του σύνεση Λυκοῦργος, ἐνώνυμο τό ὁποῖο διατήρησε ὁ ἀοίδιμος ῾Ιεράρχης. Σπούδασε Θεολογία καί Φιλοσοφία στό Πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν καί πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στή Γερμανία καί στή Γαλλία. Τό 1860, σέ ἡλικία 33 ἐτῶν, διορίσθηκε ἔκτακτος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. Χειροτονήθηκε, τό 1862, διάκονος καί πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων καί συμπατριώτη του Κυρίλλου Β´. Τό 1864 ἐξελέγη τακτικός Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν καί δύο χρόνια ἀργότερα, τό 1866, χειροτονήθηκε ᾿Αρχιεπίσκοπος Σύρου, Τήνου καί Μήλου. ῎Εγινε πανελληνίως καί διεθνῶς γνωστός ἀπό τήν καθηγεσία του στήν ᾿Αθήνα καί ἀπό τήν ἀρχιερατεία του στή Σύρο. Στά τέλη τοῦ 1869 μετέβη στήν ᾿Αγγλία, πρός τέλεση τῶν ἐγκαινίων τοῦ ᾿Ορθοδόξου Ναοῦ τοῦ ῾Αγίου Νικολάου, στό Λίβερπουλ, καί ἔτυχε μεγάλης φιλοξενίας καί τιμῶν, γενόμενος δεκτός καί ἀπό τήν βασίλισσα τῆς ᾿Αγγλίας, πραγματοποιώντας σπουδαῖες θεολογικές συζητήσεις περί τῶν διαφορῶν καί τοῦ τρόπου ἑνώσεως τῶν ᾿Εκκλησιῶν. ῾Υπῆρξε ἐκ τῶν πρωτεργατῶν διευθετήσεως τοῦ Βουλγαρικοῦ σχίσματος. Διακρινόταν γιά τή μόρφωσή του, τήν εὐφράδειά του, τήν ἀρετή του, τήν ἡπιότητά του, τήν πραότητά του, τό ἀφιλοκερδές καί αὐστηροῦ τοῦ χαρακτῆρος. Θεωρεῖται ὡς ἡ διαπρεπέστερη μορφή τῆς συγχρόνου του ἐκκλησιαστικῆς ἐποχῆς. Κοιμήθηκε, σέ ἡλικία 49 ἐτῶν, τήν 17η ᾿Οκτωβρίου τοῦ 1875.


Εκτύπωση   Email